ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการทำอาหารจัดอบรบโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 3RS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง