ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง