ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง