ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง