ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถขยะ ทะเบียน 85-9668 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง