ชื่อเรื่อง : ซื้อต้นไม้ประดับพร้อมกระถาง จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง