ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาแตก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง