ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาย้ายเสาหอกระจายข่าย หมู่ 4 และ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง