ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงพื้นที่บ่อขยะมูลฝอย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง