ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ซอยบ้านน้าจู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง