ชื่อเรื่อง : โครงการบูรณะโบราณสถานเมืองขีดขิน (คูเมือง)
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมกลุ่มสุขใจไปเมืองขีดขิน โดยมีนายถาวร เทพวิมลเพชรกุล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน พิจารณาโครงการบูรณะโบราณสถานเมืองขีดขิน (คูเมือง) โดยปรับภูมิทัศน์คูเมืองโบราณสถานเมืองขีดขิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะและมีประวัติศาสตร์ทางวรรณกรรมที่น่าสนใจ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเมืองขีดขิน ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป
ชื่อไฟล์ : 6qOhWRxTue20623.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : H6JFf2cTue20648.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NlCR6LDTue20659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KdV5L2UTue20707.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BTTdHh2Tue20713.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3CXeK8XTue20719.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้