ชื่อเรื่อง : ขอเชิญชาวอำเภอบ้านหมอเข้าร่วมพิธีบวงสรวงโบราณสถานศาลหลักเมืองขีดขิน (คูเมืองขีดขิน)
รายละเอียด : ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวอำเภอบ้านหมอ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงโบราณสถานศาลหลักเมืองขีดขิน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เริ่มพิธีบวงสรวง , รำฉุยฉายเบญจกาย , ระบำเทพบันเทิง , วีรชัยลิง+พระยาสุครีพตรวจพล ฯลฯ ณ ศาลหลักเมืองขีดขิน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ชื่อไฟล์ : XkaIPC3Tue93034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้