ชื่อเรื่อง : โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
ชื่อไฟล์ : UwoCPvdSun21626.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขินได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ บริเวณทะเลสาบบ้านหมอ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลในครอบครัว สังคม และศาสนา อีกทั้งยังเป็นการณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแม่น้ำลำคลองไปอีกทางนึงด้วย


ชื่อไฟล์ : 04cFmhESun21630.jpg

ชื่อไฟล์ : VC8komHSun21637.jpg

ชื่อไฟล์ : yDyk4IASun21642.jpg

ชื่อไฟล์ : HSRyM6rSun21647.jpg

ชื่อไฟล์ : 5eppq97Sun21651.jpg

ชื่อไฟล์ : 6bJNmnASun21655.jpg

ชื่อไฟล์ : hY46oxnSun21727.jpg

ชื่อไฟล์ : n1HWLRpSun21731.jpg

ชื่อไฟล์ : ksHoDi0Sun21734.jpg