องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2565
รายละเอียด : นายวัฒนกูล เจริญสุข ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน พร้อมด้วยพนักงาน , ลูกจ้าง อบต.เมืองขีดขิน และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพร จากนางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน และคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไทย และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน