องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
รายละเอียด : นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ดำเนินการจัดโคงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนำมาซึ่งความสูยเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และให้ปประชาชนเกิดความตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน