องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
โครงการบูรณะโบราณสถานเมืองขีดขิน (คูเมือง)
รายละเอียด : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมกลุ่มสุขใจไปเมืองขีดขิน โดยมีนายถาวร เทพวิมลเพชรกุล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน พิจารณาโครงการบูรณะโบราณสถานเมืองขีดขิน (คูเมือง) โดยปรับภูมิทัศน์คูเมืองโบราณสถานเมืองขีดขิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่เคารพสักการะและมีประวัติศาสตร์ทางวรรณกรรมที่น่าสนใจ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมอื่นๆที่น่าสนใจ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเมืองขีดขิน ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน