องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565
รายละเอียด : วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกไทยศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2565 ซึ่งสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โบราณสถานเมืองขีดขิน (คูเมือง) โดยนางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ในนามของหน่วยงานในท้องถิ่นตำบลบ้านหมอ ได้กล่าวการต้อนรับในการร่วมกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกไทยศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ. 2565
ผู้โพส : admin