องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 081-9916781
นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 095-4493596
นางจงดี ทัศนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 062-1320456
นายวีระ กณาพันธุ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 063-1693913


× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน