องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
account_box สำนักปลัด
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
นิติกร
นายสมพร พงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
โทร : 082-2825431
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสวิตตา สินลอย
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติศักดิ์ ดีขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรชต บุญมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ อุ่นกมล
พนักงานขับรถยนต์
นายสมทรง มั่นคง
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งอรุณ ลำพูน
นักการภารโรง
นายบุญลือ ศรนาราย
คนงานประจำรถขยะ


× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน