องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
นิติกร
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นางสุวภัทร เกาะกลาง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวสวิตตา สินลอย
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติศักดิ์ ดีขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ อุ่นกมล
พนักงานขับรถยนต์
นายสมทรง มั่นคง
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งอรุณ ลำพูน
นักการภารโรง
นายบุญลือ ศรนาราย
คนงานประจำรถขยะ