messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปราณยุต ละครวงษ์
รองปลัด อบต.เมืองขีดขิน
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายปราณยุต ละครวงษ์
รองปลัด อบต.เมืองขีดขิน
นายวัฒนกุล เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายปราณยุต ละครวงษ์
รองปลัด อบต.เมืองขีดขิน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภคมน ประสิทธิกูล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน