องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
check_circle โครงการ การคัดกรองและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ขอเชิญชาวอำเภอบ้านหมอเข้าร่วมพิธีบวงสรวงโบราณสถานศาลหลักเมืองขีดขิน (คูเมืองขีดขิน)

♥ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ♥

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

QR code แบบวัด EIT

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายผู้บริหาร (กรณีปลดล็อค)

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน