องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน สมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนห้ามจำหน่ายจ่ายแจก จัดเลี้ยงสุราในวันเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ปี2566 #ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้วันนี้ 20 มีนาคม 2566 ????#ลดจำนวนภาษีในอัตรา 1️⃣5️⃣% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศขยายดกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo ☺ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ☺ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
photo โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
photo ♥ ขอเชิญเที่ยวงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ♥ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo โครงการบูรณะโบราณสถานเมืองขีดขิน (คูเมือง) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
find_in_page ขอเชิญชาวอำเภอบ้านหมอเข้าร่วมพิธีบวงสรวงโบราณสถานศาลหลักเมืองขีดขิน (คูเมืองขีดขิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
photo โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo อบต.เมืองขีดขิน เดินรณรงค์ชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นำ-สมาชิก ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo อบต.เมืองขีดขิน เดินรณรงค์ชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นำ-สมาชิก ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2