องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
folder ตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file กรอบคุณธรรม ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จงัหวัดสระบุรี วัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยรับตรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1